Nasz udział w XIII Ogólnopolskim Szkoleniu Fleet Menagerów oceniamy bardzo wysoko a fakt, że pokaz możliwości naszego Profesjonalnego Symulatora zakończyliśmy dopiero przed godziną 3:00 nad ranem najlepiej świadczy o zainteresowaniu tematem bezpieczeństwa kierowców. Przyjęta przez nas strategia szkoleniowa polegająca na położeniu największego nacisku na budowę własnego systemu bezpieczeństwa na drodze a dopiero w drugiej kolejności na doskonaleniu techniki jazdy została przez Fleet Menagerów oceniona bardzo wysoko. Większość zgodziła się z nami, że najważniejsza jest umiejętność przewidywania zagrożeń, co pozwala eliminować sytuacje potencjalnie niebezpieczne, a dopiero w drugiej kolejności doskonalenie techniki jazdy. W rozmowach potwierdziło się ogóle przekonanie, że stosowany w Polsce system szkoleń kierowców skupia się na: technice jazdy, o ile jest to parkowanie oraz znajomości przepisów z bardzo mocnym akcentem na znakach zakazów czyli tych, które mogą skutkować sankcją w postaci mandatu. Całkowicie zaniedbany jest natomiast obszar jazdy w ruchu ulicznym i współpracy z innymi kierowcami, znajomości indywidualnych cech kierowcy czy budowa systemu bezpieczeństwa na drodze. Tragiczne polskie statystyki tylko potwierdzają słuszność tej oceny.