Szkolenie przez duże „S” w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wychowanie komunikacyjne to także inwestycja na przyszłość ? wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie preferował właściwe wartości, dostrzegał potrzeby innych ludzi nie tylko w ruchu drogowym. Od wspólnych świadomych i zsynchronizowanych działań nauczycieli, rodziców, instytucji i organizacji zależeć będzie kształtowanie u młodzieży odpowiednich postaw i wyrabiania przekonania, że obowiązujące w ruchu drogowym przepisy mają sens. Atrakcją tego szkolenia była prezentacja symulatora EF – SCOOT. Pierwszy w Polsce edukacyjny symulator jazdy dla młodzieży pozwalający zrozumieć zagrożenia w ruchu drogowym jadąc rowerem/motorowerem, sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach wychowania komunikacyjnego. Zajęcia na symulatorze przeprowadził Pan Krzysztof GOS.

W realizacji punktu szkolenia i prezentacji symulatora oprócz nauczycieli brali udział policjanci ruchu drogowego z Komend powiatu suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego,pracownicy wydziałów komunikacyjnych i ośrodków szkolenia kierowców. Przedstawiciele mediów: TVS, TVinfo, Radio5, Radio Białystok, Gazeta Współczesna, Tygodnik Suwalski,Kurier Suwalski.

W prezentacji brali także udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach. Na symulatorze można sprawdzić, czy młody człowiek ma predyspozycje by być kierowcą, można sprawdzić wiedzę teoretyczną, praktyczną jazdę w różnych warunkach atmosferycznych o różnym natężeniu ruchu, w mieście i poza nim, w różnych warunkach terenowych, po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

Każdy z uczestników mógł sprawdzić siebie w jeździe na symulatorze odpowiednio zaprogramowanej lekcji. Opinie wszystkich były bardzo pozytywne. Nauczyciele widzieliby te symulatory w każdym Gminnym Centrum BRD lub przynajmniej w jednej z pracowni wychowania komunikacyjnego w mieście. Uczniowie stwierdzili, że gdyby takie symulatory były w szkole, to ilość chętnych zdobycia karty motorowerowej byłaby 100%. Zwrócono uwagę na to, by zapoznać z tym symulatorem, jego rolą w szkoleniu Wójtów i Przewodniczących rad Gmin, Starostów i przekonać do zaplanowania w przyszłym budżecie pieniędzy na ten zakup. Wsparcie w tej sprawie obiecali redaktorzy uczestniczących w tym szkoleniu