W piątek 12 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach odbył się  Dzień Otwarty dla Rodziców i  Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Organizatorzy chcieli pokazać dzieciom, jak placówka wygląda od wewnątrz, co w niej jest  ciekawego, w związku z tym zaproponowano wiele  zajęć. Jedną z wyjątkowych i niecodziennych atrakcji   był udział w  zajęciach edukacyjnych ,,Kolejowe ABC” akcji ,,Bezpieczny Przejazd”  zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie oraz Straż Ochrony Kolei. Celem prelekcji było promowanie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialnego poruszania się po drogach i obszarach kolejowych. Atrakcją  była prezentacja symulatora jazdy skuterem. Pierwszy w Polsce edukacyjny symulator jazdy  pozwala zrozumieć zagrożenia w ruchu drogowym jadąc rowerem, sprawdzić i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach wychowania komunikacyjnego dotyczącą uzyskania karty rowerowej. Zajęcia na symulatorze przeprowadził Pan Krzysztof Gos z Akademii Bezpiecznej Jazdy w Warszawie oraz policjant dzielnicowy. Każdy z uczestników mógł sprawdzić siebie w jeździe na symulatorze odpowiednio zaprogramowanej lekcji.  Następnie wszyscy uczestnicy prelekcji otrzymali  odblaskowe kamizelki  z napisem ,, Zawsze bezpiecznie w drodze do szkoły!” Na koniec spotkania dzieci  obdarowane zostały słodkościami, breloczkami i wiatraczkami z logo firmy Przewozy Regionalne. Po powrocie do placówki nastąpiło podsumowanie Dnia Otwartego,  którego dokonał Dyrektor Szkoły Pan Jacek Góra przekazując wyrazy podziękowania dla  Pana Krzysztofa Dyla Prezesa UTK w Warszawie za możliwość  zorganizowania tak profesjonalnie przeprowadzonej  i cieszącej ogromnym  zainteresowaniem akcji edukacyjnej.  Natomiast w imieniu Wójta Gminy Lisa Góra Arkadiusza Mikuły podziękowanie złożył jego Zastępca  Pan Piotr Miotła. Ufundował on również opaski odblaskowe dla wszystkich uczniów Szkoły, które zostały rozdane przez przybyłych wraz z nim policjantów. Na zakończenie uczestnicy otrzymali od pracowników UTK Dyplomy  potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu oraz drobne upominki utrwalające zdobyte informacje: kolorowanki, kredki. ,,Kolejowe ABC”  pozostanie  na długo w pamięci uczniów Szkoły w Nowych Żukowicach.

Zdjęcia: