• FIRMA GOS poprzez system: Szkoleń, doradztwo, analizę zmienia świadomość i kulturę drogową uczestników ruchu, czym przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach w Polsce.
  • Od 1996 r zostało przeszkolonych ponad 17 tys. osób, z czego większość stanowią pracownicy firm działających na terenie Polski. Długoletnia praktyka związana z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymusiła potrzebę utworzenia i realizacji takich programów szkoleniowych, w których kultura bezpieczeństwa stanowi ważny element działalności przedsiębiorstwa.
  • Firma Gos jest miejscem wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz możliwością korzystania z najnowszej technologii jak i wiedzy specjalistów.

Protection of car (concept)