Czym jest jazda defensywna

to umiejętność, która pozwala na przewidywanie i rozpoznawanie zagrożeń w ruchu drogowym. Jest to sztuka obserwacji i reagowania na niebezpieczeństwa drogowe.

zespół wartości, przekonań, norm, standardów i wzorców zachowań stanowiących podstawę podejmowania decyzji organizacyjnych, grupowych i indywidualnych.

Dlatego że – poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą człowieka..
z udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych, skutkujące kalectwem, bólem, śmiercią, ograniczeniem wolności dla sprawców, zniszczeniem mienia, większymi podatkami i kosztami opieki zdrowotnej mają wpływ na życie każdego z nas.